Szanowni Państwo,

Witam na stronie firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje,
która została założona w 2002 roku i specjalizuje się w m.in. :

Kompleksowej obsłudze zamówień publicznych i zamówień sektorowych

finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych ze środków pomocowych ( w tym m.in. Unii Europejskiej, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Banku Światowego ) :

 • urzędów administracji państwowej,
 • urzędów samorządu terytorialnego,
 • samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • innych podmiotów zobowiązanych do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne i zamówienia sektorowe.

Doradztwie w dziedzinie m.in.:

 • zamówień publicznych i zamówień sektorowych
 • procesu inwestycyjnego
 • odnawialnych źródeł energii
 • pomocy publicznej
 • ubezpieczeń społecznych
 • ochrony danych osobowych
 • marketingu, reklamy, public relations.

Organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w formule otwartej oraz zamkniętej z następującej tematyki m.in.:

 • zamówienia publiczne,
 • zamówienia sektorowe,
 • umowy w procesie inwestycyjnym,
 • praktyczne aspekty przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego,
 • realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
 • prawo budowlane,
 • kosztorysowania robót budowlanych,
 • studium wykonalności, w tym projektów inwestycyjnych i informatycznych,
 • zarządzanie projektami, w tym budowlanymi projektami inwestycyjnymi,
 • kodeks cywilny,
 • prawno – środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego,
 • odnawialne źródła energii,
 • partnerstwo publiczno – prywatne,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo autorskie,
 • marketing, w tym marketing terytorialny i marketing instytucji naukowo-badawczych,
 • public relations,
 • social media,
 • pomoc publiczna,
 • ubezpieczenia społeczne,

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, do Państwa dyspozycji pozostaje
Pan Bolesław Budzicz

502 174 601

fax. 12 633 23 43

który udzieli szczegółowych informacji na temat oferty oraz zasad i warunków współpracy
z firmą KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje .

Podstawowe informacje

 • rozpoczęcie działalności – 2002 rok,
 • firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • NIP: 676 – 132 – 53 – 97,
 • REGON: 356578393,
 • konto – Bank Pekao SA Oddział w Krakowie, 
  NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937

Misja: Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dostosowane do potrzeb oraz możliwości finansowych naszych Klientów.

Właścicielka

Agata Michałek – Budzicz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w : Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie SA, Muzeum Wojska Polskiego, gdzie m.in. zarządzała zamówieniami publicznymi, zamówienia sektorowymi, zamówieniami publicznymi sektorowymi o bardzo dużej wartości oraz odpowiadała za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
od 2010 roku niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych;
łącznie :

Łącznie:

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne
  oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,
 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2 mld złotych,

Ceniony Wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym w sprawach m.in. : zamówień publicznych realizowanych w ramach programów operacyjnych POIG, POIŚ, POKL, ZPORR, RPO związanych z robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamawianiem systemów informatycznych
i sprzętu IT, dostaw infrastrukturalnych, usług szkoleniowych i edukacyjnych, zamówień sektorowych oraz planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych;

Łącznie przeszkoliła ponad około 9.000 osób
w dziedzinie zamówień publicznych
oraz zamówień sektorowych.

 • przygotowała i przeprowadziła zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 4,5 mld PLN,
 • audytowała zamówienia publiczne oraz zamówienia sektorowe o wartości około 2 mld złotych,
 • niezależny doradca ds. spraw zamówień publicznych w projektach realizowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej przez inwestorów publicznych i prywatnych ( w tym beneficjentów programów unijnych ), konsultant do spraw zamówień publicznych – audytor postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków krajowych i współfinansowanych ze środków pomocowych dla organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
 • autorka poradników i opracowań na temat zamówień publicznych,
 • ekspert wiodący ds. zamówień publicznych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy od marca 2012 roku – dotychczas przeprowadziła audyt
  ex-ante ( koordynując pracę specjalistów z POYRY AG oraz Ambasady Szwajcarii ) ponad 75 projektów infrastrukturalnych o dużej ił dotychczas około 7.500 nych i sprzetu gi szkoleniowe i edukacyjne , EFR,Funduszu Spójnosci,

Galeria zdjęć Janusza Jury Zobacz całą galerię zdjęć

Notka o autorze zdjęć :
Autorem zdjęć prezentowanych na naszej stronie jest Janusz Jura, który tak pisze o sobie : ” Fotografowanie to moja pasja. Nie używam photoshopa ani innych programów graficznych do obróbki zdjęć. Dokonuję korekty tylko w zakresie kontrastu, jasności i barwy. Prezentowane zdjęcia to efekt połączenia możliwości mojego aparatu fotograficznego -Panasonic Lumix DMC-FZ18 –  …z moją pomysłowością „; zapraszamy wszystkich zainteresowanych twórczością autora na stronę : http://ejura.net/pl/photogallery lub do bezpośredniego kontaktu dom.jura@gmail.com