Nasza oferta

 OFERTA DORADCZO – KONSULTINGOWA
DLA ZAMAWIAJĄCYCH

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje zwracam się z propozycją nawiązania współpracy - na zasadzie niezależnego eksperta - w dziedzinie obsługi postępowań przetargowych, które Państwo planujecie, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia sektorowego.

Ponieważ służymy radą i pomocą zamawiającym publicznym oraz zamawiającym sektorowym, udzielającym zamówień publicznych
i sektorowych, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do współpracy z Zamawiającymi, którzy uczestniczą w postępowaniach przetargowych, ogłaszanych przez różnych zamawiających.

Współpraca może odbywać się w następujący sposób

 • spotkania i wykonywanie czynności w siedzibie Zamawiającego,
 • wykonywanie czynności poza siedzibą Zamawiającego, na podstawie wcześniej zebranych i uzgodnionych materiałów, w tym konsultacje telefoniczne, mailowe, faksowe,
 • reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W oparciu o Państwa szczegółowe oczekiwania, dotyczące zakresu pełnienia funkcji eksperta w postępowaniach przetargowych, każdorazowo przedstawiamy szczegółową kalkulację, która jest uzależniona od m.in. zakresu prac, które należy wykonać oraz ilości czasu, jaki należy przeznaczyć
na rzetelne wypełnienie przyjętych zobowiązań, w tym reprezentowania Państwa na poszczególnych etapach postępowania przetargowego, łącznie z ewentualnym udziałem w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W sprawach związanych z kompleksową obsługą postępowań przetargowych, do Państwa dyspozycji oddajemy znakomitych specjalistów,
których wiedza oraz doświadczenie gwarantują wykonanie przyjętych zobowiązań na najwyższym poziomie.

OFERTA DORADCZO – KONSULTINGOWA
DLA WYKONAWCÓW

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje zwracam się z propozycją nawiązania współpracy - na zasadzie niezależnego eksperta - w dziedzinie obsługi postępowań przetargowych, w których Państwo uczestniczycie, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia sektorowego.

Ponieważ służymy radą i pomocą zamawiającym publicznym oraz zamawiającym sektorowym, udzielającym zamówień publicznych
i sektorowych, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do współpracy z Wykonawcami, którzy uczestniczą w postępowaniach przetargowych, ogłaszanych przez różnych zamawiających.

Ponieważ służymy radą i pomocą zamawiającym publicznym oraz zamawiającym sektorowym, udzielającym zamówień publicznych i sektorowych, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do współpracy z Wykonawcami, którzy uczestniczą w postępowaniach przetargowych, ogłaszanych przez różnych zamawiających.

Współpraca może odbywać się w następujący sposób

 • spotkania i wykonywanie czynności w siedzibie Wykonawcy,
 • wykonywanie czynności poza siedzibą Wykonawcy, na podstawie wcześniej zebranych i uzgodnionych materiałów, w tym konsultacje telefoniczne, mailowe, faksowe,
 • reprezentowanie Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W oparciu o Państwa szczegółowe oczekiwania, dotyczące zakresu pełnienia funkcji eksperta w postępowaniach przetargowych, każdorazowo przedstawiamy szczegółową kalkulację, która jest uzależniona od m.in. zakresu prac, które należy wykonać oraz ilości czasu, jaki należy przeznaczyć
na rzetelne wypełnienie przyjętych zobowiązań, w tym reprezentowania Państwa na poszczególnych etapach postępowania przetargowego,
łącznie z ewentualnym udziałem w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W sprawach związanych z kompleksową obsługą postępowań przetargowych, do Państwa dyspozycji oddajemy znakomitych specjalistów, których wiedza oraz doświadczenie gwarantują wykonanie przyjętych zobowiązań na najwyższym poziomie.

OFERTA SZKOLENIOWA Zobacz aktualne szkolenia

Z prawdziwą przyjemnością pozwalamy sobie zainteresować Państwa ofertą firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w dziedzinie szkoleń.

Szkolenia, które mamy zaszczyt Państwu zaproponować, dotyczą następującej problematyki:

Tematyka szkoleń jest systematycznie rozszerzana o nowe obszary i dostosowywana do oczekiwań naszych Klientów.
 
Nasi wykładowcy prezentują najwyższy poziom merytoryczny i dydaktyczny oraz są niekwestionowanymi autorytetami w swoich specjalnościach. Podczas zajęć przekazują przede wszystkim wiedzę praktyczną oraz udzielają konsultacji indywidualnych problemów zgłaszanych przez słuchaczy.
 
Przywiązujemy szczególną uwagę do jakości materiałów szkoleniowych, miejsc prowadzenia zajęć oraz obsługi gastronomicznej.

Szkolenia mają charakter
 • otwarty
  ( dla wszystkich zainteresowanych ) lub
 • zamknięty
  ( na indywidualne zlecenie firm / instytucji ).

 • zamówienia publiczne
 • zamówienia sektorowe,
 • umowy w procesie inwestycyjnym,
 • praktyczne aspekty przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego,
 • realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
 • prawo budowlane,
 • kosztorysowania robót budowlanych,
 • studium wykonalności, w tym projektów inwestycyjnych i informatycznych
 • zarządzanie projektami, w tym budowlanymi projektami inwestycyjnymi,
 • kodeks cywilny,
 • prawno – środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego,
 • odnawialne źródła energii,
 • partnerstwo publiczno – prywatne
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo autorskie,
 • marketing, w tym marketing terytorialny i marketing instytucji naukowo-badawczych,
 • public relations,
 • social media,
 • pomoc publiczna,
 • ubezpieczenia społeczne,

KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, to:

 • wiedza, rzetelność, poufność (umowy o poufności) i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie m.in. zamówień publicznych, zamówień sektorowych, inwestycji budowlanych, inwestycji informatycznych,
 • zespół bardzo znakomitych fachowców z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach m.in. : radcy prawni, specjaliści do spraw zamówień publicznych, specjaliści do spraw szeroko pojętych inwestycji budowlanych,
 • atrakcyjne ceny, dostosowane do zakresu oraz stopnia skomplikowania realizowanego zadania.

Uprzejmie zapraszamy do rozważenia ewentualnej współpracy. Będziemy zaszczyceni możliwością osobistego spotkania, podczas którego odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.