NOWOŚĆ : Letnia szkoła zamówień publicznych, Kraków, lipiec – sierpień 2018 roku

Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w naszym nowym projekcie pt. LETNIA SZKOŁA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Informacje podstawowe : 

Zaplanowaliśmy cykl 6 szkoleń dla osób, które są zainteresowane problematyką zamówień publicznych i zamierzają pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Szkolenia będą obejmowały całokształt problematyki związanej z zamówieniami publicznymi a osoby, które wezmą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach zapoznają się w sposób dogłębny z najczęściej spotykanymi zagadnieniami w dziedzinie zamówień publicznych oraz znajdą odpowiedzi na trudne pytania i wątpliwości, jakie pojawiają się w trakcie realizacji postępowań przetargowych. 

Szkolenia będą miały charakter wykładu połączonego z ćwiczeniami. Dzięki takiej metodologii zajęć, wiedza teoretyczna będzie skonfrontowana z praktycznymi aspektami jej stosowania. 

W trakcie zajęć będą szczegółowo omawiane studia przypadków, odnoszące się do poruszanych zagadnień.

Uczestnicy zostaną również zapoznani  z najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.

Szkolenia będą prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych uregulowań prawnych, w tym przepisów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.

Trenerzy są również bardzo dobrze przygotowani pod względem dydaktycznym. Mogą wykazać się przygotowaniem i przeprowadzeniem wielu szkoleń z zakresu zamówień publicznych w formule otwartej i zamkniętej.

Jak wynika z anonimowych ankiet ewaluacyjnych, trenerzy są bardzo dobrze oceniani przez uczestników szkoleń pod względem przygotowania merytorycznego / w umiejętny sposób łącząc teorię z praktyką / oraz interesującego i rzetelnego przekazywania wiedzy.

Dla uczestników zostały przewidziane: materiały w formie papierowej oraz elektronicznej, osobne dla każdej z zaplanowanych części, notes, długopis, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, całodzienna przerwa kawowa, obiad.


 • Informacje organizacyjne – tematyka szkoleń i terminy zajęć:

Szkolenia zostaną przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2018 roku w Krakowie.


MODUŁ I : 5. – 6. lipca 2018 roku; 9.00 – 15.00,

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OD A – DO Z


MODUŁ II : 12. – 13. lipca 2018 roku; 9.00 – 15.00,

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE, USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU


MODUŁ III : 19. – 20. lipca 2018 roku; 9.00 – 15.00, 

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 


MODUŁ IV : 26. – 27. lipca 2018 roku; 9.00 – 15.00, 

ZAMÓWIENIA DO 30.000 EUR


MODUŁ V : 2. – 3. sierpnia 2018 roku; 9.00 – 15.00, 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI; PRAKTYCZNE ASPEKTY ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH / e – USŁUGI, e ZAMÓWIENIA, e – FAKTURA /


MODUŁ VI : 9. – 10. sierpnia 2018 roku; 9.00 – 15.00, 

UMOWY W BUDOWLANYM PROCESIE INWESTYCYJNYM


Szczegółowa informacja na temat poszczególnych modułów znajduje się w kolejnych wpisach w zakładce AKTUALNOŚCI. 


 • Informacje organizacyjne – koszty i płatność:

Zapraszamy do rozważenia udziału w zajęciach w dwóch wariantach :

WARIANT I – udział we wszystkich modułach – 3.000,00 PLN netto  / w przypadku wybrania przez jednego Klienta tego wariantu, istnieje możliwość delegowania do udziału w zajęciach do 6 różnych osób, które będą zainteresowane poszczególnymi modułami /  

WARIANT II – udział w wybranym module – 750,00 PLN netto 

uwaga : 

 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania  faktury wystawionej po każdym szkoleniu – na konto :  KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Bank PKO S.A., Oddział w Krakowie, NRB 86 1240 4650 1111 0000 5155 9937,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,

 • Informacje organizacyjne – miejsce prowadzenia zajęć i nocleg:

Zajęcia będą odbywały się w sali konferencyjnej Hotelu Ibis Stare Miasto, który jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP Kraków Główny, w odległości kilku minut spacerem od krakowskiego Rynku Głównego. 

Uczestnicy, którzy będą chcieli skorzystać z noclegu w Hotelu Ibis Kraków Stare Miasto powinni liczyć się z kosztami w wysokości 400,00 PLN za pobyt w pokoju 1 – osobowym ze śniadaniem lub 435,00 PLN za pobyt w pokoju 2 – osobowym ze śniadaniem / 217,50 PLN od osoby /.

Uczestnicy, którzy będą chcieli skorzystać z noclegu w Hotelu Ibis Budget Kraków Stare Miasto / budynek przylegający do Hotelu Ibis Kraków Stare Miasto / powinni liczyć się z kosztami w wysokości 192,00 PLN za pobyt w pokoju 1 – osobowym ze śniadaniem lub 215,00 PLN za pobyt w pokoju 2 – osobowym ze śniadaniem / 107,50 PLN od osoby /.

W przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z noclegu, firma KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje dokona rezerwacji w imieniu uczestników a koszty dopisze do faktury za udział w zajęciach lub faktury zostaną wystawione w recepcji na po opłaceniu pobytu przez uczestników.


 • Informacje organizacyjne – sposób i termin zgłaszania udziału:

Zapraszamy do przesłania formularza zgłoszenia udziału w poszczególnych modułach w terminie : 

1. wszystkie moduły lub MODUŁ I – do 29. czerwca 2018 roku,

2. MODUŁ II i pozostałe moduły – do 6. lipca 2018 roku,

3. MODUŁ III I pozostałe moduły – do 13. lipca 2018 roku,

4. MODUŁ IV i pozostałe moduły – do 20 lipca 2018 roku,

5. MODUŁ V i MODUŁ VI – do 27. lipca 2018 roku,

6. MODUŁ VI – do 3. sierpnia 2018 roku,

 • na adres KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub
 • faksem – 12 / 633 23 43 lub 
 • e-mailem na konto: kontrakt@kontrakt-firma.pl lub
 • za pośrednictwem formularza na stronie www.kontrakt-firma.pl – http://kontrakt-firma.pl/nb/.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

Pełnomocnik 502 / 174601, 12 / 633 23 43 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *