SZKOLENIA MARZEC 2020 – Praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi GIS – zajęcia z wykorzystaniem komputerów dla osób zaawansowanych ze znajomością podstawowych zasad obsługi oprogramowania QGIS – Warszawa, 30. – 31. marca 2020 roku


Uwaga : zajęcia z wykorzystaniem komputerów

dla osób zaawansowanych

ze znajomością podstawowych zasad obsługi

oprogramowanie QGIS

PRAKTYCZNE ASPEKTY

WYKORZYSTANIA NARZĘDZI GIS

WARSZAWA, 30. – 31. MARCA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną szczegółowo omówione praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi GIS

Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji komputer w celu przećwiczenia poszczególnych elementów programu.  

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu, program instalacyjny QGIS oraz notes, długopis i zaświadczenie o udziale  w szkoleniu.

 • szkolenie prowadzi : mgr inż. MONIKA RUTYNA

absolwentka Politechniki Wrocławskiej ( Wydział Architektury – kierunek Zarządzanie Gospodarką Przestrzenną/Urbanistyka ); Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec; odpowiada za pełną administrację systemu SIP oraz GIS; legitymuje się bardzo bogatym i udokumentowanym doświadczeniem w m.in. tworzeniu analiz przestrzennych ( była współautorką Systemu Informacji Przestrzennej dla 10 gmin ) oraz kompleksowej dokumentacji związanej z procesem rewitalizacji miasta  / wykorzystane przez trenera techniki wykonywania analiz niezbędnych do wyznaczenia obszaru rewitalizacji były wielokrotnie omawiane na konferencjach o tematyce GIS /; posiada wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu planów miejscowych w systemach bazodanowych; współautorka pierwszego geoportalu miasta Bolesławiec, który prezentował głównie dane planistyczne, ortofotomapy oraz wiele innych danych przestrzennych / projekt uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie  „ Akademia Inspire – geoinformatyka w praktyce ” /; autorka stron internetowych do zarządzania projektami urbanistycznymi, standardami planistycznymi, rozwiązań bazodanowych oraz sprawozdawczością gminnego programu rewitalizacji; współautorka – w zakresie SIP – projektu dla 10 gmin pt. ” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego luty 2017 – październik 2018 „; projekt jest prezentowany podczas konferencji poświęconych e – usługom publicznym jako przykład dobrych praktyk w tego typu przedsięwzięciach oraz został laureatem konkursu Smart City Poland Award 2019 organizowanym przez spółkę SCEP podczas targów Smart City Expo Poland;

 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu / ,
 • szkolenie odbędzie się w WARSZAWIE, w dniach 30. marca ( 10.00 – 16.00 ) – 31. marca ( 9.00 – 15.00 ) 2020 roku; w sali wykładowej Centrum Szkoleniowego WSPÓLNA, ul. Wspólna 56, tel.: 22 / 6297786; www.centrumwspolna.pl; e-mail: centrum@centrumwspolna.pl; budynek znajduje się w centrum Warszawy, kilka minut spacerem od Dworca Centralnego
 • w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 850,00 PLN + 23 proc. VAT / nie zawiera kosztów noclegu /;

      uwaga :

 • w przypadku udziału  w szkoleniu od dwóch do trzech osób z jednej firmy/instytucji, przysługuje bonifikata w wysokości 50,00 PLN od każdej zgłoszonej osoby;
 • firmy/instytucje, które zamierzają zgłosić powyżej trzech osób, uprzejmie zapraszamy do negocjacji indywidualnych warunków udziału w szkoleniu;
 • w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,
 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 23. marca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem na konto : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje;  Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą poleconą  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM :

PRAKTYCZNE ASPEKTY

WYKORZYSTANIA NARZĘDZI GIS

WARSZAWA, 30. – 31. MARCA 2020 ROKU

Dzień 1.

 1. Teoria w praktyce:
 • Czym jest GIS, czy warto go wdrażać i dlaczego staje się obligatoryjny w wielu dziedzinach – teoria, przepisy prawne, wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń, nowe wymagania stawiane urzędnikom,
 • Systemy GIS w praktyce : wykorzystane systemów i narzędzi GIS do usprawnienia pracy – przykłady praktyczne,
 • GIS w kontaktach z projektantem, czyli jakie wymagania stawiać projektantom, jak kontrolować projekty / nie tylko planów miejscowych / oraz czego wymagać na różnych etapach projektu.
 1. Zaawansowane narzędzia oprogramowania QGIS:

Zapoznanie z narzędziami zaawansowanej edycji danych:

 • digitalizacja danych,
 • migracja między różnymi formatami wymiany danych – narzędzia konwersji, importu, eksportu,
 • tworzenie i edycja baz danych, zarządzanie danymi, narzędzia geoprocesingu, narzędzia analiz, narzędzia badawcze,
 • mechanizmy wtyczek – wykorzystanie dodatkowych narzędzi.

Dzień 2.

Praktyczne wykorzystanie zaawansowanych narzędzia oprogramowania QGIS:

 • zaawansowana edycja danych przy sprawdzaniu projektów, koncepcji przedstawianych przez projektantów,
 • kontrola geometrii, praca z tabelą atrybutów, łączenie danych,
 • digitalizacja danych – kalibracja skanów map, ustawienia danych rastrowych, praca z wieloma rastrami,
 • wykorzystanie narzędzi na potrzeby opracowań – analizy, statystyki, opracowania, strategie
 • automatyzacja procesów w QGiS,
 • przygotowywanie automatycznych wydruków, szablonów, dokumentów.

Dodatkowo : 

 • Rozwiązywanie najczęściej występujących problemów w trakcie korzystania z systemów i narzędzi GIS,
 • Konsultacje wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *