SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA INFORMATYKÓW – MARZEC 2020 : TECHNICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU INFORMATYCZNEGO PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Poznań, 26. – 27. marca 2020 roku


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA INFORMATYKÓW :

TECHNICZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

          1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

          I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH – ASPEKTY TECHNICZNE

          2. METODOLOGIA OCENY ZŁOŻONYCH OFERT – ASPEKTY  TECHNICZNE  

POZNAŃ, 26. – 27. MARCA 2020 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje mam przyjemność zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu dla informatyków reprezentujących podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z kompleksową wiedzą o charakterze technicznym niezbędną do przygotowania i realizacji projektu IT z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy PZP

 • szkolenie prowadzi : mgr inż. STANISŁAW NOWAK – informatyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami IT / w tym również o bardzo dużych wartościach oraz zróżnicowanym stopniu skomplikowania / po stronie zamawiającego i wykonawcy; posiada dogłębną znajomość problematyki informatycznej, popartą pracą na stanowisku od programisty poprzez kierownika 40 – osobowego zespołu projektantów – programistów do menedżera projektów IT; legitymuje się również bogatym doświadczeniem w pracy na stanowisku kierowniczym w urzędzie marszałkowskim, gdzie odpowiadał za m.in. przygotowanie i realizację kluczowych projektów IT oraz administrowanie serwerami; ekspert do spraw informatycznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i systemów informatycznych; uczestnik specjalistycznych kursów oraz studiów podyplomowych, w tym m.in. MBA; posiada liczne certyfikaty w tym m.in. PRINCE 2 i AGILE,
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu / ,
 • szkolenie odbędzie się w POZNANIU, w dniach 26. marca – 27. marca 2020 roku, w godzinach 10.00 – 16.00 oraz 9.00 – 15.00;  w centrum Poznania, w doskonale wyposażonej i klimatyzowanej sali konferencyjnej w biurowcu OMEGA – 11. PIĘTRO, ul. Dąbrowskiego 79 A ( telefon : 698 952 833 ); szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia znajdą Państwo na stronie www.saleomega.pl,
 • uczestnicy otrzymują materiały dotyczące problematyki szkolenia, notes, długopis oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • w czasie przerw, dla uczestników przewidziano kawę, herbatę, zimne napoje, drobny poczęstunek oraz obiad, 
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 750 PLN + 23. proc. VAT / nie zawiera kosztów noclegu /;

UWAGA : w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest
 1. w terminie do 20. marca 2020 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, 31 – 153 Kraków, ul. Szlak 65 lub faksem : 12 / 633 23 43 lub e-mailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz
 1. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą poleconą na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku ,

Bolesław Budzicz

573 325 651, 502 174601, 12 / 633 23 43 


PROGRAM SZKOLENIA : 

TECHNICZNE ASPEKTY

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI

PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

PRZEZ PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO STOSOWANIA

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POZNAŃ, 26. – 27. MARCA 2020 ROKU


1. Praktyczne aspekty wyceny systemów i sprzętu :

1.1.     Analiza potrzeb i rynku.

1.2.     Wycena sprzętu.

1.3.     Wycena oprogramowania :

 • Metoda ekspercka,
 • Metoda punktów funkcyjnych,
 • Metoda przypadków użycia,

 1.4.    Wycena usługi wdrażania.

 1.5.    Wycena i planowanie szkoleń.


2. Przygotowanie technicznej części SIWZ :

2.1.     Audyt wykorzystywanych obecnie systemów.

2.2.     Aspekty techniczne SIWZ na dostawę oprogramowania i sprzętu IT.

2.3.     Dobre praktyki przy zakupie oprogramowania.

2.4.     Aspekty techniczne kryteriów oceny ofert w świetle obowiązujących przepisów PZP.


3. Wybór wykonawcy – metody oceny ofert pod kątem technicznym :

3.1.     Analiza ofert.

3.2.     Metody oceny próbek.

3.3.     Dialog techniczny.

3.4.     Prowadzenie  projektu.

3.5.     Testy UAT.

3.6.     Odbiór wymagań.


4. Konsultacje problemów/wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *