SZKOLENIE ON – LINE / CZERWIEC 2021 – Praktyczne aspekty wykorzystania systemów i narzędzi GIS / zajęcia na poziomie podstawowym dla osób zainteresowanych poznaniem funkcjonalności i obsługi oprogramowania QGIS /, 28. – 29. czerwca 2021 roku


SZKOLENIE ON – LINE


Uwaga : zajęcia na poziomie podstawowym 

dla osób zainteresowanych poznaniem

funkcjonalności i obsługi oprogramowania QGIS


PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA

SYSTEMÓW I NARZĘDZI GIS

 • ABC obsługi oprogramowania QGIS,
 • praktyczne wykorzystanie funkcjonalności programu QGIS,
 • rozwiązywanie najczęściej występujących problemów,
 • konsultacje wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć, 

28. – 29. CZERWCA 2021 ROKU


Szanowni Państwo,

W imieniu firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje uprzejmie zapraszam do udziału w specjalistycznym szkoleniu ON – LINE, podczas którego zostaną szczegółowo omówione praktyczne aspekty wykorzystania systemów i narzędzi GIS

Udział w szkoleniu pozwoli na dogłębne zapoznanie się z całokształtem problematyki GIS.

 • szkolenie prowadzi : mgr inż. MONIKA RUTYNA

absolwentka Politechniki Wrocławskiej ( Wydział Architektury – kierunek Zarządzanie Gospodarką Przestrzenną/Urbanistyka ); Kierownik Referatu Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec; odpowiada za pełną administrację systemu SIP oraz GIS; legitymuje się bardzo bogatym i udokumentowanym doświadczeniem w m.in. tworzeniu analiz przestrzennych ( była współautorką Systemu Informacji Przestrzennej dla 10 gmin ) oraz kompleksowej dokumentacji związanej z procesem rewitalizacji miasta  / wykorzystane przez trenera techniki wykonywania analiz niezbędnych do wyznaczenia obszaru rewitalizacji były wielokrotnie omawiane na konferencjach o tematyce GIS /; posiada wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu planów miejscowych w systemach bazodanowych; współautorka pierwszego geoportalu miasta Bolesławiec, który prezentował głównie dane planistyczne, ortofotomapy oraz wiele innych danych przestrzennych / projekt uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie  „ Akademia Inspire – geoinformatyka w praktyce ” /; autorka stron internetowych do zarządzania projektami urbanistycznymi, standardami planistycznymi, rozwiązań bazodanowych oraz sprawozdawczością gminnego programu rewitalizacji; współautorka – w zakresie SIP – projektu dla 10 gmin pt. ” Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego luty 2017 – październik 2018 „; projekt jest prezentowany podczas konferencji poświęconych e – usługom publicznym jako przykład dobrych praktyk w tego typu przedsięwzięciach oraz został laureatem konkursu Smart City Poland Award 2019 organizowanym przez spółkę SCEP podczas targów Smart City Expo Poland; biegle obsługuje oprogramowanie Agisoft PhotoScan Professional, które umożliwia ortorektyfikację zdjęć lotniczych, tworzenie numerycznego modelu terenu, modelu zabudowy oraz ortofotomapyposiada certyfikat zarządzania projektami Prince2 Foundation oraz Agile Projekt Management


 • SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE :

 •  szkolenie odbędzie się w dniach 28. czerwca ( 9.00 – 15.00 ) – 29. czerwca ( 9.00 – 15.00 ) 2021 roku;
 • szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych / szczegółowy program w załączeniu /,
 • uczestnicy zajęć powinni dysponować urządzeniem ze stabilnym podłączeniem do internetu (komputer, tablet, telefon), słuchawkami lub głośnikami;
 • szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym na platformie edukacyjnej
 • uczestnicy zajęć otrzymają link, pod którym będą mogli się zalogować i zostaną skierowani do wirtualnej sali szkoleniowej, w której trener prowadzi zajęcia ” na żywo ” a uczestnicy mają bezpośredni podgląd do wszystkich materiałów wykorzystywanych podczas szkolenia oraz mogą na bieżąco zadawać pytania, na które otrzymają odpowiedzi w czasie rzeczywistym; 
 • uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej: materiały dotyczące problematyki szkolenia, oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które są przesyłane na wskazany adres e-mail;
 • koszt uczestniczenia jednej osoby wynosi 500 PLN + 23. proc. VAT;
 • uwaga :

– w przypadku złożenia oświadczenia, że szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników – przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT,

udział w szkoleniu jest premiowany specjalnym 10 – procentowym rabatem na udział w innych zajęciach organizowanych w formie ON – LINE lub stacjonarnej przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje w 2021 roku;

 • warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest :

1. w terminie do 21. czerwca 2021 roku przesłanie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu – faksem : 12 / 633 23 43 lub emailem : kontrakt@kontrakt-firma.pl oraz

2. wniesienie opłaty – wyłącznie po szkoleniu – w terminie do 7 dni od otrzymania faktury – na konto : KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje; Nest Bank S.A., NRB 71 1870 1045 2083 1066 0468 0001.

Faktury zostaną wystawione po zakończeniu szkolenia i przesłane pocztą priorytetową lub w formie elektronicznej  na adres wskazany przez podmioty zgłaszające osoby do udziału w szkoleniu.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że :

1. rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia powoduje konieczność poniesienia pełnych kosztów za udział w szkoleniu,
2. program szkolenia podlega ochronie prawnoautorskiej i nie może być wykorzystywany bez zgody firmy KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku , 

Bolesław Budzicz

573 325 651


PROGRAM SZKOLENIA ON – LINE : 

PRAKTYCZNE ASPEKTY

WYKORZYSTANIA NARZĘDZI GIS


28. – 29. CZERWCA 2021 ROKU


Dzień 1.

1. Teoria podstawowa:

 • Zarys systemu GIS (czym jest GIS, dlaczego powstał, do czego służy),
 • Układy współrzędnych w Polsce i na świecie, problemy wynikające z różnych układów współrzędnych,
 • Metody i źródła pozyskiwania danych (metadane, geoportale krajowe i branżowe, sposoby płatne i bezpłatne pozyskiwania danych),
 • Dyrektywa INSPIRE w pigułce – jakie zmiany wywołała w polskim prawie, jakie mamy efekty i co jej zawdzięczamy.

2. Teoria w praktyce:

 • Czym jest GIS, czy warto go wdrażać i dlaczego staje się obligatoryjny w wielu dziedzinach ? (teoria, przepisy prawne, wymagania ustaw i rozporządzeń, nowe wymagania stawiane urzędnikom),
 • Systemy GIS w praktyce (wykorzystane systemów i narzędzi GIS do usprawnienia pracy – przykłady praktyczne),
 • GIS w kontaktach z urbanistą, czyli jakie wymagania stawiać projektantom, jak kontrolować projekty / nie tylko planów miejscowych / oraz czego wymagać na etapach procedur planistycznych.

3. Praktyka – ABC obsługi oprogramowania QGIS:

 • wprowadzenie do obsługi oprogramowania QGIS (opis programu, dostępne narzędzia, podstawowe funkcjonalności),
 • SHP jako podstawowy format wymiany danych GIS (wyjaśnienie, opis, tworzenie, porównanie z innymi graficznymi formatami danych),
 • zapoznanie z narzędziami programu,
 • tworzenie projektów, pobieranie danych zewnętrznych.

Dzień 2.

1. Praktyczne wykorzystanie funkcjonalności programu QGIS:

 1. Tworzenie środowiska pracy – konfiguracja projektu, wczytanie dostępnych baz danych, tworzenie warstw wektorowych, ustawianie widoczności i stylu warstw,
 2. Edycja danych, tworzenie i edycja obiektów, dodawanie i usuwanie atrybutów obiektów,
 3. Klasyfikacja wyświetlania warstw w zależności od nadanych atrybutów,
 4. Digitalizacja danych rastrowych, czyli jak dodać mapę rastrową do projektu?
 5. Podstawowe analizy danych na podstawie trzech ćwiczeń projektowych (wyszukiwanie, automatyczne wyliczania i selekcja danych, publikacja wyników),
 6. Porównywanie danych pochodzących z różnych źródeł – weryfikacja projektów,
 7. Przygotowanie i wydruk map.

2. Rozwiązywanie najczęściej występujących problemów w trakcie korzystania z systemów i narzędzi GIS,

3. Konsultacje wątpliwości zgłaszanych przez uczestników zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *